Centerrådets strategiske fokuspunkter 2017

plus

Siden 2013 har temaerne på Centerrådets møder været rammesat ud fra strategiske fokuspunkter, der har taget afsæt i primært indsatsområde 3 i Udviklingskontrakten og Centerrådets ønske om at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt.

Med afsæt i ovenstående samt drøftelser på Centerrådsmøderne i 2016 og indsatsområderne 1 og 3 i Udviklingskontrakten 2016-2017, besluttede Centerrådet på deres møde den 28. november 2016, især at have fokus på følgende fire strategiske temaer i 2017:

1. Kompetencer til vækst og beskæftigelse

Fokus på kompetenceudvikling, der understøtter såvel lokale som regionale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, der sikre vækst og beskæftigelse. Øget fokus på samspillet mellem virksomhedens vækststrategi og kompetencestrategi med det formål at øge både jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktivitetsudviklingen (værdiskabelsen pr. arbejdstime).
Øget fokus på udbud af AMU-forløb til ledige på 6 ugers jobrettet uddannelse, herunder fælles indsatser og analyser om regionale kompetenceudfordringer, samt en forstærket indsats for tosprogedes brug af VEU.

 

2. Dynamisk sammenspil mellem de tre politikområder

Fokus på at sikre koordination og indtænkning af de tre politikområder i hinandens strategier, bygge bro og etablere partnerskaber, så virksomheder, medarbejdere og ledige ikke oplever overgangene mellem områderne som barrierer, men som nye muligheder, således at alle oplever en bedre og mere sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret offentlig service.

3. Rekruttering og fastholdelse

Fokus på forskellige veje og broer til erhvervsuddannelse, at skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige systemer og på kvalificeret vejledning, der kommer hele vejen rundt (RKV, AVU, FVU, OBU og EUV), så såvel ansatte som ledige sikres mulighed for kompetenceudvikling. Vejledning skal i forhold til såvel rekruttering som fastholdelse. Voksenvejledning på virksomhederne skal være en integreret del af kompetenceudviklingen såvel på organisatorisk som på individ niveau, herunder fokus på det dobbelte kompetenceløft: at løfte fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse.

4. Styrket almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Fokus på at styrke den almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse f.eks. i forbindelse med den kommende udbudsrunde af AMU. Herunder hvorledes FVU/OBU før AMU får større udbredelse samt, hvordan indsatsen for tosprogede kursisters brug af de særlige AMU-tilbud til tosprogede kan forstærkes.

Strategiske fokuspunkter fra tidligere år findes her:

Læs mere
VEU-centerrådet VEU-centerrådets medlemmer er udpeget af de institutioner, der er med i VEU-c... Læs mere
Værdier i samarbejdet Centerrådet for VEU-center Østjylland ønsker i endnu højere grad at bidrage til... Læs mere
Referater og mødedatoer, 2017 Mødedatoer og referater fra VEU-center Østjyllands Centerrådsmøder i 2017. R... Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin