Muligheder for beskæftigede

plus

Vi kan hjælpe dig

På VEU-centrets hjemmeside kan du finde en række forskellige muligheder for at videreudvikle dine kompetencer. Uanset om du er ufaglært eller har en videregående uddannelse, så er der en række muligheder for dig. Du få overblik over dine muligheder, ud fra din baggrund.


Hvis du er i tvivl om mulighederne eller ønsker at få råd og vejledning fra os, så kan du til enhver tid kontakte os!


Eftersom du er i beskæftigelse, så er kurser og uddannelser noget som skal koordineres med din arbejdsplads.

Klik på overskriften som passer til dig - for at læse om dine muligheder.
 

Jeg har ingen uddannelse

Hvis du er ufaglært har du mange muligheder for at få papir på dine kompetencer, så du kan blive faglært.

Realkompetencevurdering RKV


Herunder finder du links til forskellige muligheder:


Erhvervsuddannelserne (EUD)

For dig der er under 25 år.


ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV)

For dig der er over 25 år og har erfaring som kan korte din uddannelse ned.


Voksenlærling

For dig der er over 25 år, men ikke har forudgående erfaring med faget.


Forberedende voksenundervisning (FVU)

For dig der mangler færdigheder i kernefag som dansk, engelsk, matematik osv. så kan du få styr på det du mangler her.


Arbejdsmarkedsuddannelsene (AMU)

AMU-kurser består af en lang række kurser som varer fra 1-6 dage og en række moduler som giver dig mulighed for hurtigt at få viden og kvalifikationer.

Hvis du gerne vil have rådgivning, ift. at vælge den rette vej for dig til at blive faglært, så kan du til enhver tid kontakte dit lokale VEU-center for råd og vejledning.

Jeg har en erhvervsuddannelse

Som faglært er der mange måder at blive dygtigere og følge med den hurtige udvikling i markedet. Herunder kan du se de muligheder du har for at opkvalificere dig:

Arbejdsmarkedsuddannelsene (AMU)

AMU-kurser består af en lang række kurser som varer fra 1-6 dage og en række moduler som giver dig mulighed for hurtigt at få viden og kvalifikationer.

Videregående voksenuddannelse (VVU)

Hvis du er faglært og vil videreuddanne dig, har du muligheden for at tage en modulopbygget akademiuddannelse.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Hvis du mangler færdigheder i kernefag som dansk, engelsk, matematik osv. så kan du få styr på det du mangler her.

Jeg har en gymnasial uddannelse

Hvis du har en gymnasial uddannelse, har du rig mulighed for at bygge videre på den. Her kan du se listen over muligheder, som VEU-centret kan rådgive dig om, og hjælpe dig videre med:


Arbejdsmarkedsuddannelsene (AMU)

AMU-kurser består af en lang række kurser som varer fra 1-6 dage og en række moduler som giver dig mulighed for hurtigt at få viden og kvalifikationer.


Erhvervsuddannelserne (EUD)

Hvis du er under 25 år.


ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV)

Hvis du er over 25 år og har erfaring som kan korte din uddannelse ned.


Voksenlærling

Hvis du er over 25 år, men ikke har forudgående erfaring med faget.


Forberedende voksenundervisning (FVU)

Hvis du mangler færdigheder i kernefag som dansk, engelsk, matematik osv. så kan du få styr på det du mangler her.

Jeg har en videregående uddannelse

Hvis du har en videregående uddannelse findes der også en række muligheder for at efteruddanne dig. Dem kan du se nærmere på her:


Arbejdsmarkedsuddannelsene (AMU)

AMU-kurser består af en lang række kurser som varer fra 1-6 dage og en række moduler som giver dig mulighed for hurtigt at få viden og kvalifikationer.


Forberedende voksenundervisning (FVU)

Hvis du mangler færdigheder i kernefag som dansk, engelsk, matematik osv. så kan du få styr på det du mangler her.


Jeg er selvforsørgende

Som selvforsørgende er du hverken arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, udstationeret eller studerende. Dvs. du på anden vis råder over tilstrækkelige økonomiske midler til at kunne klare dig selv. 

Selvforsørgende 
Her kan du læse mere om hvad du kan uddannelsesmæssigt som selvforsørgende.

Jeg er tosproget

Tosproget
En virksomhed har også mulighed for at ansætte dig der er tosproget, så du bliver uddannet samtidigt med, at du bliver en dygtig medarbejder i virksomheden.

Jeg er ord- eller talblind

Hvis du har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har du ret til disse kurser.

 

Kurserne er et gratis tilbud til alle voksne, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, forstå tal, regning og lære matematik. Ordblindekurser er et tilbud til alle.

 

Se mere om dansk- og matematikundervisning her og ordblindeundervisning her

VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin