Jobrotation skaber vækst i en krisetid

plus

Flere og flere virksomheder ser jobrotation som en mulighed for at øge konkurrenceevnen og skabe vækst midt i en krisetid. I Randers Kommune afløses 700 medarbejdere i den private og offentlige sektor lige nu af ledige i jobrotationsordninger.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobrotationsmedarbejder i Boldsen Flemming Frausing

Hos grossistvirksomheden A/S Chr. Boldsen i Randers er tre fastansatte medarbejdere netop taget på efteruddannelse for at dygtiggøre sig, mens lageret passes af to ledige fra Jobcentret på lige fod med Boldsens andre lagermedarbejdere. Ordningen med jobrotation har siden 2011 været virksomhedens vej til at øge konkurrenceevnen og samtidig opretholde den daglige drift.
 
- Vi får dygtigere og mere kompetente medarbejdere tilbage fra efteruddannelsen, og i mellemtiden sikrer vi 100 procent arbejdskraft på vores poster. Vikarerne bidrager meget positivt til dagligdagen og har ofte flere års erfaring fra tidligere job i industrien, fortæller tillidsmand i Boldsen Allan Jensen.
 

Ønske om flere virksomheder som Boldsen

De tre fastansatte medarbejdere i Boldsen er blot tre ud af 700 medarbejdere i Randers Kommune, som i øjeblikket afløses af ledige i jobrotationsordninger. I kommunen håber man på, at endnu flere virksomheder i fremtiden vil takke ja til tilbuddet om jobrotation. Særligt ønsker man sig endnu større efterspørgsel i det private erhvervsliv.  
 
- Virksomhederne skal vide, at jobrotation skaber vækst på flere niveauer i samfundet. Dels giver initiativet virksomhederne mulighed for at opkvalificere deres faste personale, dels giver initiativet den ledige mulighed for at vise, hvad han eller hun dur til over for en potentiel arbejdsplads, siger afdelingsleder ved Center for kompetenceudvikling og jobrotation Helle Bonde.  
 
Blandt de ledige, som i øjeblikket vikarierer hos Boldsen i Randers, bakker man op om kommunens ønske om at tiltrække flere virksomheder til rotationsordningerne:
 
- Vikariatet giver mig en hel unik mulighed for at møde en interessant virksomhed, som potentielt set kan blive min arbejdsplads. Jeg ønsker kun for andre ledige, at de kan få samme mulighed som mig, siger jobrotationsmedarbejder i Boldsen Flemming Frausing. 

Initiativtagerne bag

Det er 3F i samarbejde med Randers Kommune, der har taget initiativ til jobrotationsprojektet i Randers.
 
- Projektet er sat i gang, fordi vi ønsker at give både ledige og medarbejdere de bedste betingelser for personlig og faglig udvikling. Medarbejderne får et svendebrev på, hvad de kan, og de ledige får erfaring på CV’et, som de kan bruge som springbræt til deres fremtidige karriere, siger formand i 3F Ole Christensen.
 

Fleksibel og omkostningsneutral opkvalificering

Initiativets popularitet skyldes ifølge Helle Bonde, at det tillader en fleksibel og forholdsvis omkostningsneutral opkvalificering i en tid, hvor mange vælger at skære ind til benet. Hun bakkes op af projektleder ved VEU-center MidtØst Ole Hylleberg:  
 
- Det kan være svært at afse tid og ressourcer til efteruddannelse, når kun de allervigtigste medarbejdere er tilbage. Men med jobrotation kan virksomheden opretholde den daglige drift, mens medarbejderen er afsted på uddannelse, og tilmed få op til 165 kroner i timen i tilskud for den ledige, siger Ole Hylleberg. 
 
Jobrotationsprojektet i Boldsen varetages af Randers Kommunes Center for kompetenceudvikling og jobrotation, og projektet får støtte fra EU’s socialfond. I Region Midt støttes endvidere over 20 offentlige og private jobrotationsprojekter med tilsammen over 3.000 medarbejdere af Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.

Fakta om jobrotation

Jobrotation er et samarbejde mellem Jobcentret og VEU-centret om at erstatte medarbejdere på efteruddannelse med ledige vikarer i uddannelsesperioden.
 
Der findes forskellige jobrotationsordninger:
  • Enkeltjobrotation, hvor en vikar ansættes som erstatning for en ansat.
  • Enkelt vikar/flere ansatte, hvor en vikar ansættes over en længere periode som erstatning for flere ansatte, der uddanner sig på skift.
  • Flere vikarer/flere ansatte, hvor flere vikarer ansættes som erstatning for flere ansatte, der uddanner sig på skift, og hvor vikariaterne tilpasses de ansattes fraværsperioder. 
Der findes to finansieringsmodeller:
  • Model 1: Virksomheden sender sine medarbejdere på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse, som i 2012 er 165,56 kroner pr. time. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusafgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar.
  • Model 2: Virksomheden sender sine medarbejdere på efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse, Statens Voksenuddannelsesstøtte eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler fuld løn til den ansatte og betaler kursusafgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud.

VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. © 2017 Facebook Linkedin