30. oktober 2017

Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet

Danskernes kompetencer skal løftes, og det skal være langt nemmere og mere fleksibelt at tilegne sig kompetencer gennem hele livet. Ny trepartsaftale øremærker blandt andet omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond til ufaglærte og faglærte. I alt omfatter aftalen initiativer for knap 2,5 milliard kroner i 2018-2021.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

Der er blandt andet afsat omkring 400 millioner kroner til en fond målrettet ufaglærte og faglærte. På den måde kan de få opkvalificeret deres kompetencer eller helt skifte spor, så de har de færdigheder, som virksomhederne efterspørger i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig.


600.000 voksne mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse, og man kan se, at stadig færre bruger voksen- og efteruddannelser. Det er nogle af de store udfordringer, som aftalen tager hånd om. Der er initiativer for i alt 2,5 mia. kr. i aftalen., der løber over en fireårig periode. Der bliver gjort status ved udgangen af perioden, hvor parterne mødes om den resterende del af de opsparede midler til voksen- og efteruddannelse.

Med det afsæt er der enighed om en lang række initiativer. De mest centrale er:

  • Bedre mulighed for omstilling: Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
  • Styrke basale færdigheder: Bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kr. til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen. Nye fag i IT og engelsk.
  • Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 pct. af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser. Hæve kvaliteten af AMU-kurser: Takster til skolerne hæves, så AMU-området tilføres 280 mio. kr. til at styrke kvaliteten i tilbuddene.
  • Kvalitetspulje til AMU: Derudover afsættes en kvalitetspulje til AMU på 140 mio. kr. til skolerne.
  • Fleksibelt udbud af AMU-kurser: Bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.
  • Lettere at vælge og tage efteruddannelse: Èn indgang til VEU-systemet, der gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.
  • Tilbagebetaling til virksomheder og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag: 680 millioner kr. af de ubrugte midler tilbagebetales til virksomhederne i 2017, samt årlig justering af VEU-bidrag, der fremover skal sikre bedre balance mellem udgifter og indtægter. 

Læs mere

 

Kilde: UVM

 

Seneste nyt
19/12/2017 Den østjyske efteruddannelsespris 2017

Danske Fragtmænd – fik prisen for et systematisk kompetenceløft af over 200 lag...

Læs mere
29/11/2017 Mad-iværksætter sender ledere på efteruddannelse

Lederuddannelse er nøglen til succes og fortsat vækst i mesterkokken ...

Læs mere
30/10/2017 Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet

Danskernes kompetencer skal løftes, og det skal være langt nemmere og mere flek...

Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin