Samarbejdsaftaler

plus

VEU-center Østjylland deltager sammen med de to andre VEU-centre i Region Midtjylland i tiltag og fora, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Fælles strategi og handleplan for samarbejdet med regionale erhvervs- og beskæftigelsesaktører i Region Midtjylland


De tre VEU-centre i Region Midtjylland har vedtaget en fælles strategi og handleplan for samarbejdet med regionale erhvervs- og beskæftigelsesaktører i Region Midtjylland for 2016 og 2017. Målet er at sikre en fortsat udbygning af samarbejdet med alle relevante regionale aktører.

Samarbejdsaftale med RAR Østjylland

Centerrådene i VEU-center Østjylland og MidtØst indgik i 2016 en samarbejdsaftale med RAR Østjylland.

Samarbejdsaftalen skal ses som en udbygning af de samarbejdsrelationer, der allerede i dag er etableret og med respekt for de strategier, opgaver og ansvar som hver af parterne har i medfør af lovningen, kontrakter med videre. Det overordnede formål med aftalen er – gennem et tættere samarbejde mellem på såvel det politiske som det administrativt niveau – at styrke og målrette opkvalificeringsindsatsen på kort og længere sigt så et effektivt match mellem virksomhed og arbejdskraft sikres til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder og beskæftigelsen. På baggrund af samarbejdsaftalen har VEU-centre og RAR’er i Region Midtjylland i 2016 aftalt og iværksat en fælles handleplan, som skal medvirke til at målrette og styrke uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i regionen.

De tre VEU-centre i Region Midtjylland deltager i andre fora, der resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, f.eks. Akademirådet og Vidennet.

Læs mere
Formål med VEU-center Østjylland Hvad er formålet med VEU-center Østjylland?  Formålet ... Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin