Kompetenceudvikling - den ukendte genvej til vækst

plus

Mange virksomheder forsømmer at investere i medarbejdernes kompetencer, fordi de ikke erkender efteruddannelse som et væsentligt middel til vækst og udvikling. Men det er et problem i en fremtid, hvor kravene til hvad den gængse medarbejder forventes at kunne løse af opgaver, bliver stadig flere. 

- I opgangstider har man ikke tid og i nedgangstider, har man ikke råd. Sådan kan man sammenfatte mange virksomheders tilgang til kompetenceudvikling i 2014, siger Kenneth Mikkelsen, Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande Kommune.

Ordene faldt på VEU-konferencen 29. oktober i Messecenter Herning, hvor Kenneth Mikkelsen var første oplægsholder. Erhvervsdirektøren vigtigste pointe var, at kompetenceudvikling ikke bliver prioriteret som et strategisk indsatsområde blandt midtjyske virksomheder. Ifølge Erhvervsrådets egen undersøgelse, siger 58 procent af virksomhederne i Herning og Ikast-Brande Kommune således, at de ikke har uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder. Hertil kommer, at 42 procent af virksomhederne ikke har afsat midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling i deres budget.

- Men samtidig anser 17 procent af virksomhederne mangel på kvalificeret arbejdskraft, som en af deres største væksthæmmere – og det må jo siges, at være lidt af et paradoks, mener Kenneth Mikkelsen.

Skal kunne agere i mere

Omverdenens forventninger til hvad den moderne virksomhed i dag forventes at løse forskelligartede opgaver udvikler sig hastigt i disse år. Det illustreres blandt andet ved at mange fag ser helt anderledes ud i dag end de gjorde for bare 10 år siden. Fx skal en industritekniker, som betjener højteknologiske industrimaskiner, i dag også have kompetencer inden for programmering og engelsk for at kunne sætte sig ind i den avancerede software, der driver maskinen. En elektriker trækker i dag ikke kun kabler, men skal også besidde datamatikerkompetencer for at forstå den intelligente styring, der styrer strømmen i et hus. Marketingfolk skal i dag i højere grad kunne gebærde sig på sociale medier og udføre søgeordsoptimering frem for at opsætte avisannoncer. Listen fortsætter og udviklingen går kun en vej, fortæller Kenneth Mikkelsen:

- Specialistkompetencer vil fortsat være en eftertragtet vare hos mange arbejdsgivere i fremtiden – ikke mindst i nichebrancher. Men den altdominerende trend på arbejdsmarkedet er, at den enkelte medarbejder på tværs af brancher skal kunne agere i mere. Og det bliver man nødt til at forholde sig til, hvis man vil have en virksomhed at drive i fremtiden, siger erhvervsdirektøren.

Brug dit VEU-center

Når kompetenceudvikling så alligevel bliver nedprioriteret hos mange virksomheder, er det ofte på grund af manglende viden omkring de fleksible muligheder, der i dag eksisterer på området. Kenneth Mikkelsen medgiver, at det kan være svært at finde rundt i junglen af forskellige aktører, som i dag banker på døren med tilbud om efteruddannelse og kompetenceudvikling.  Her gælder det dels om at stille krav til kursusudbyderne, dels om at undersøge mulighederne for støtteordninger til efteruddannelse hos fx kommunen:

- Hvis man fx er en lille virksomhed, der finder det svært at undvære en fast medarbejder til et efteruddannelsesforløb på grund af frygten for fald i produktiviteten, er der mulighed for en jobrotationsordningen, hvor en vikar varetager arbejdsopgaverne, mens den faste medarbejder er på kursus, siger Kenneth Mikkelsen.

Stadig flere kommuner strømliner i dag deres rådgivning til virksomheder når det gælder uddannelsestilbud og vækst- og beskæftigelsesordninger. Også VEU-centrene kan i dag hjælpe med at finde den rette kursusudbyder, der imødekommer den enkelte virksomheds behov for kompetenceudvikling.

Nedenfor kan du se eksempler på aktuelle uddannelses-, beskæftigelses- og væksttilbud – der er helt sikkert også noget for din virksomhed. Klik dig direkte videre til mere info om de enkelte områder herunder:

Kontakt dit VEU-center for yderligere information. Vi hjælper også med at arrangere møde med en konsulent. 

VEU-center MidtØst dækker kommunerne Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg. Kontakt os på 87 25 87 00 eller mail

VEU-center MidtVest dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Kontakt os på 99 12 24 44 eller mail.

VEU-center Østjylland dækker kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. Kontakt os på 70 20 40 20 eller mail.

FAKTA: Kompetenceudvikling og strategi skal hænge sammen

Ifølge Kenneth Mikkelsen, Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet i Herning og Ikast-Brande, er der tre vigtige krav der skal være opfyldt, hvis man vil understøtte vækstbetingelserne i sin virksomhed med strategisk kompetenceudvikling:

Kompetenceudvikling skal…

  1. … sigte mod virksomhedens strategiske målsætninger
  2. … afspejle virksomhedens fremtidige behov inden for branchen
  3. … tage udgangspunkt i medarbejdernes eksisterende kompetencer.

Læs mere
Sådan finder du din virksomheds kerneopgave Kører en buschauffør bus? Eller flytter han mennesker fra A til B? Forskellen... Læs mere
Masser af input til øget produktivitet og vækst Den 29. oktober var næsten 100 midtjyske virksomheder samlet til VEU-konferen... Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin