Sådan finder du din virksomheds kerneopgave

plus

Kører en buschauffør bus? Eller flytter han mennesker fra A til B? Forskellen kan synes minimal, men ifølge Anders Seneca, direktør i Dogmekompagniet og forfatter til bogen ”Kend din kerneopgave”, er der ikke kun sproglig forskel. 29. oktober 2014 holdt han foredrag til VEU-konferencen i Herning Messecenter om forskellen mellem ”arbejdsopgaver” og ”kerneopgaver”.

Anders Senecas overordnede budskab er ikke til at tage fejl af: De virksomheder der formår at identificere deres kerneopgave, hører til de, der vil klare sig i fremtiden. Men ifølge Anders Seneca er problemet, at alt for mange virksomheder glemmer at sondre mellem arbejdsopgaver og kerneopgaver. Det er en skam, mener han, for forudsætningen for innovation og vækst i fremtidens virksomhed er, at alle medarbejdere – fra studentermedhjælperen til direktøren - kender til virksomhedens kerneopgave.

Men hvordan finder man virksomhedens kerneopgave? Ifølge Anders Seneca er nøglen at stille de rigtige spørgsmål:

1. Det handler ikke om virksomhedens ”hvad” – det handler om ”hvorfor”:

En simpel fremgangsmåde til at finde kerneopgaven i virksomheden, kan være at stille spørgsmålet ”hvorfor” i stedet for ”hvad”: Hvorfor er vi til som virksomhed, hvorfor gør vi en forskel for vores kunder, hvorfor bidrager vi til at skabe værdi for vores kunder?

Anders Senecas skoleeksempel er servicemedarbejderen, der har mange arbejdsopgaver på den skole, hvor han eller hun gør rent hver morgen. Servicemedarbejderen skal vaske gulv, tørre støv af og i det hele taget sørge for, at skolens lokaler er rengjorte og klar til de elever, der kommer og skal modtage læring få timer senere.

Heri ligger også nøglen til at finde kerneopgaven: Servicemedarbejderen gør nemlig ikke rent – han eller hun bidrager derimod til elevernes læring. Det sker ganske vist indirekte og ikke ved hjælp af undervisning eller pædagogik. Det sker i stedet ved at sørge for, at der er rent og pænt, hvormed servicemedarbejderen understøtter de forudsætninger, der udgør et godt læringsklima. Tilsammen understøtter alle arbejdsopgaverne (rengøring, vask, støvsugning, osv.) kerneopgaven (at bidrage til læring).

- Hvis rene gulve er målet i sig selv, lykkes servicemedarbejderen jo bedst, når der ikke er nogen børn. Men er kerneopgaven derimod at skabe et godt læringsmiljø, bliver jobbet jo motiverende på en helt anden måde, siger Anders Seneca.

2. Hvad ville vores kunder sige, hvis vi forsvandt i morgen?

At kende sin kerneopgave handler i høj grad også om, at medarbejderne har en fælles forståelse af, hvad de i fællesskab skal lykkes med over for virksomhedens kunder. Men på mange arbejdspladser er der sjældent ét bud på, hvad virksomhedens eksistensberettigelse er. Her kan det være sundt at reflektere over spørgsmålet: ”Hvad ville vores kunder sige, hvis vi forsvandt i morgen?”

- Det handler om at få en fælles forståelse for, hvorfor vores arbejde er vigtigt. Hvis vi bliver spurgt om, hvad vi er stolte af, er svaret typisk ”vores faglighed”. Men i stedet burde vi have fokus på at være stolte af den virkning, som vores faglighed skaber hos virksomhedens vigtigste interessent, nemlig kunderne, siger Anders Seneca

Som eksempel nævner han, at mange virksomheder opererer med et begreb der hedder, ”at sætte kunden i centrum”. Men ofte tager begrebet afsæt i, hvad der er lettest for virksomheden, frem for at involvere kunderne og lade dem definere, hvordan man bedst løser deres behov. Kerneopgaven skal med andre ord tage udgangspunkt i den fælles forventningsafstemning og kommunikation, der ligger i relationen mellem virksomheden og dens kunder:

- Der er fx verden til forskel på, om en buschauffør ”kører bus” eller om han ”bevæger mennesker fra A til B”. Sidstnævnte betegnelse er modtagerorienteret, og giver buschaufførens faglighed en værdi, fordi hans job er afhængig af, at der er nogle kunder at flytte, siger Anders Seneca.

3. Hvad skal vi være stolte af i virksomheden om 5 år?

Kerneopgaven handler i høj grad også om virksomheden ambition - det projekt, som mange virksomheder kalder deres ”vision”. Det er dog langt fra alle virksomheder, som er gode til at kommunikere det budskab ud til deres medarbejdere, anfører Seneca:

- Det er forbløffende få medarbejdere, der kan svare på, hvad de gerne vil være stolte af på deres arbejdsplads om 5 år. Skal man lykkes som virksomhed, er det vigtigt, at man tager snakken sammen i virksomheden omkring, hvad det er for et projekt, man pejler efter at løse i fællesskab, siger Anders Seneca.

Som eksempel nævner Seneca, at det på mange virksomheder er blevet moderne at tænke ud af boksen. Men ifølge ham er det vigtigere at have styr på, hvad der er inde i boksen. Hvis ikke man på tværs af faggrupper har en fælles forståelse af, hvad det er man skal lykkes med, så er det svært at være professionel omkring sit arbejde, og vide hvad der er kvalitet.

- Gør vi det rigtigt – eller gør vi det rigtige?  På en arbejdsplads må man spørge sig selv, hvad der gør os stolte. Kvalitet i opgaven kræver, at opgaven tydeliggøres. Kerneopgaven skal konkretiseres for at kunne prioriteres, siger Seneca.

Flere gode spørgsmål fra Anders Seneca:

  • Hvad ville verden mangle, hvis jeres arbejdsplads var væk i morgen?
  • Hvad er din kerneopgave? Er den fælles for alle? Og hvordan ved du egentlig det?
  • Er der forskel på din faglighed og din kerneopgave?
  • Hvad tror du borgeren ser som jeres kerneopgave? Prøv at spørge hende, svaret vil formentlig overraske!
 

Læs mere
Kompetenceudvikling - den ukendte genvej til vækst Mange virksomheder forsømmer at investere i medarbejdernes kompetencer, fordi... Læs mere
Masser af input til øget produktivitet og vækst Den 29. oktober var næsten 100 midtjyske virksomheder samlet til VEU-konferen... Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin