Strategier og politikker i VEU-center Østjylland -UDKAST

Her finder du strategier og politikker, der er gældende i VEU-center Østjylland.

Strategi for opgaveløsning og samarbejde

plus

Læs om VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag - herunder værdier, til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer. 

Det virksomhedsopsøgende arbejde

plus

Der er udarbejdet en strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde i VEU-center Østjylland, som kan hentes her

Strategi for voksenvejledning

plus

Voksenvejledningen i VEU-center Østjylland er kendetegnet ved en professionel individuel rådgivning og vejledning, der sikrer, at borgeren kommer det rette sted hen i sit næste trin på kompetenceudviklings-trappen. Vejledningen er endvidere kendetegnet ved en klar forventningsafstemning og rammesætning så det sikres, at borgeren kender formålet med vejledningen, forstår eget ansvar og oplever at få et konkret udbytte f.eks. i form af en handleplan. Læs hele strategien her.

Realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland

plus

Skolerne i VEU-center Østjylland har udarbejdet en fælles kvalitetsstandard og procedurer for realkompetencevurdering, som beskriver, hvordan skolerne i VEU-centrets geografi samarbejder om at sætte rammerne for realkompetencevurdering. Herunder hvordan det sikres, at skolernes kunder - i form af enkeltpersoner eller virksomheder - gennem et fælles afsæt i større udstrækning oplever en professionel indsats i forhold til realkompetencevurdering. 

Strategi for flere tosprogede på efteruddannelse i Østjylland

plus

I VEU-centrenes udviklingskonktrakter for 2016-2017 er der fokus på en forstærket indsats for tosprogedes brug af VEU. Arbejdet er blandt andet mundet ud i denne handlingsplan for, hvordan tosprogedes deltagelse i efteruddannelse kan øges i Østjylland.
 

Udbudsstrategi for VEU-centrene i Region Midtjylland - opdateret udgave er på vej

plus

Gennem et systematiseret samarbejde ønsker skolerne i de 3 VEU-centre at sikre den bedst mulige rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i regionen. Samarbejdet sikrer opfyldelse af både virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov.

Udbudsstrategien udstikker de fælles retningslinjer som gælder på tværs af skolerne i de tre midtjyske VEU-centre og kan læses her.

VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin