Værdier i samarbejdet

Værdier i samarbejdet

Centerrådet for VEU-center Østjylland ønsker i endnu højere grad at bidrage til at østjyske virksomheder og medarbejdere bliver klædt på til - stadig i skæret af finanskrisen - at klare sig i den nationale og internationale konkurrence.
 
Centerrådet vil arbejde for, at uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjyllands dækningsområde forsat har fokus på kvalificeret rådgivning og vejledning til områdets virksomheder og medarbejdere, så disse endnu bedre forstår de konkurrencemæssige udfordringer på arbejdsmarkedet og de deraf affødte kompetencebehov.
  
Centerrådet forventer, at VEU-center Østjylland gennem koordineret samarbejde medvirker til at skabe fortsat fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så arbejdspladser og arbejdsstyrke tilbydes et fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud.  
 
Centerrådet vil fortsat have fokus på, hvorledes uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjylland løser opgaven med kvalificeret rådgivning og vejledning, idet rådet ønsker et konsulentkorps, som arbejder strategisk og værdidannende i dialogen med virksomhederne.
 
Centerrådet vil arbejde for, at brancher og medarbejdere oplever en kompetent kvalificeret rådgivning og vejledning til gavn for konkurrenceevnen.  
 
Endvidere vil Centerrådet arbejde for, at konsulentkorpset på uddannelsesområdet udbygger kendskabet til og drager nytte af spidskompetencer hos konsulenter fra henholdsvis beskæftigelses- og erhvervsområdet, for at sikre virksomhederne en optimal og koordineret rådgivning og vejledning.  
 
Centerrådet vil også arbejde for, at det forpligtende samarbejde mellem alle deltagende uddannelsesinstitutioner på såvel ledelses- som bestyrelsesplan yderligere udbygges. Samarbejdet tager udgangspunkt i grundlæggende værdier om åbenhed og respekt, til gengæld forventes loyalitet og fortrolighed i forhold til de modtagne informationer fra uddannelsesinstitutionerne.  
 
For at sikre et velfungerende samarbejde imellem VEU-center Østjyllands partnere og øvrige aktører, er det vigtigt, at virksomhederne og deres medarbejdere er i centrum og kompetencebehovet i geografien dækkes på tværs af institutionernes eventuelle egeninteresser.  
 
Samtidig skal Ministeriet for Børn og Undervisnings nul-tolerence begreb være i fokus, og det af DE-lederne udarbejdede ”Code of Conduct” anvendes som et minimumskrav for at sikre god adfærd blandt de deltagende uddannelsesinstitutioner.  

Det lokale samarbejde

Samarbejdet i VEU-center Østjylland bygger på et ønske om at opbygge nye, samt bevare og videreudvikle allerede eksisterende netværk og strukturer i lokalområderne på såvel institutions som virksomheds og organisations niveau. Et velfungerende lokalt funderet netværk har afgørende indflydelse på kvaliteten af opgavevaretagelsen i hverdagen.  
 
Det daglige samarbejde om at sikre virksomheders og enkeltpersoners behov for kompetenceudvikling samt medvirke i lokale omstillings- og kompetenceudviklingsprocesser er fortsat hjørnestenene i uddannelsesinstitutionernes indbyrdes samarbejde og samarbejdet med lokalområdets erhvervsfremmeaktører. Dette samarbejde mellem institutioner, jobcentre, erhvervsråd og det lokale beskæftigelsesråd med videre, som ofte bygger på personlige relationer, skal fortsat dyrkes og udvikles til gavn for lokalområdet.  
 
De lokale netværk skal etableres og udbygges således, at alle 15 uddannelsesinstitutioner i VEU-center Østjyllands geografi deltager på det strategiske og operationelle niveau i forhold til koordineringen og udmøntningen af VEU-center Østjyllands opgaver.

Læs mere
VEU-centerrådet VEU-centerrådets medlemmer er udpeget af de institutioner, der er med i VEU-c... Læs mere
Centerrådets strategiske fokuspunkter 2017 Siden 2013 har temaerne på Centerrådets møder været rammesat ud fra strategiske... Læs mere
Referater og mødedatoer, 2017 Mødedatoer og referater fra VEU-center Østjyllands Centerrådsmøder i 2017. R... Læs mere
VEU-center Østjylland | info@veu-ostjylland.dk | Hasselager Allé 2 | 8260 Viby J. | | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2019 Facebook Linkedin